Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej - Nie będzie odsetek Senat przyjął nowelizację ustawy o kontroli skarbowej. Jedną ze zmian pozytywnych dla podatnika jest wprowadzenie zapisu w którym podatnik nie jest obciążany odsetkami od zobowiązań podatkowych za okres kontroli w przypadku gdy ta będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że okres kontroli został przedłużony z winy kontrolowanego.

Okres postępowania kontrolnego liczy się od dnia wszczęcia tego postępowania do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Dzięki tej nowelizacji podmioty kontrolowane przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej będą korzystać z takich samych praw jak firmy, kontrolowane przez organy podatkowe (urzędy skarbowe). Nowelizacja wchodzi w życie 1 lipca 2010 r.