Źródło pobierania danych

  • Możliwe źródło pobierania danych jest uzależnione od wybranego protokołu integracji. W przypadku SOAP źródłem danych mogą być zarówno dane dostawy jak i dane właściciela konta. Natomiast protokół REST dostarcza tylko dane dostawy(dla kontrahentów niewymagających faktury).