Faktura zaliczkowa

Podczas prowadzenia firmy może zdarzyć się, że podatnik VAT przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma od kontrahenta część lub całość należności. Jako że, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 19 ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w takiej sytuacji już z chwilą otrzymania części należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), należy takie zdarzenie odpowiednio udokumentować. Do tego celu służy faktura zaliczkowa.

Fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od kontrahenta. Zasadę tę stosuje się do każdej kolejnej zaliczki. Zgodnie z §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur, faktura zaliczkowa powinna zawierać:

Ważne!
Faktura zaliczkowa generuje obowiązek podatkowy wyłącznie na gruncie podatku VAT.

Faktura zaliczkowa

Do tej pory księgowość była dla mnie wyzwaniem, jednak z systemem wFirma.pl jest to dużo prostsze niż wcześniej. Panel jest prosty w obsłudze, a w przypadku pytań mogę od razu skonsultować się z ekspertem.

Dariusz