Split payment - nowy przepis dla firm

Wraz z początkiem lipca 2018 roku w rozliczeniach pomiędzy
firmami występuje mechanizm podzielonej płatności,
czyli split payment.

Dowiedz się, czego dotyczą nowe przepisy
oraz powiadom swoich znajomych o zmianach

Udostępnij

Split payment - kompendium wiedzy na temat nowego przepisu

Split payment - na czym dokładnie polega?

Split payment dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów, np. Czech, Turcji czy Włoch.

Kogo obowiązuje mechanizm podzielonej płatności?

Split payment swoje zastosowanie znajdzie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT.

Od kiedy rachunek VAT w split payment?

Banki mają obowiązek otwarcia rachunku do rozliczenia VAT do 30 czerwca 2018 roku.

Powiadom swoich znajomych o zmianach

Udostępnij

Specjalny rachunek VAT

Każdy przedsiębiorca, który posiada rachunek rozliczeniowy, zostanie posiadaczem dodatkowego rachunku VAT. Sprawdź, czy wiąże się on z dodatkowymi kosztami.

Split payment
a płatność gotówką

Split payment zakłada posiadanie specjalnego konta do celów VAT. Zobacz, czy podzielona płatność będzie dotyczyła mechanizmu odwrotnego obciążenia i regulowania zobowiązań w formie gotówkowej?

Jak w praktyce działa rachunek VAT?

O wyborze formy płatności za fakturę VAT decydować będzie płacący fakturę. Przy dokonywaniu przelewu z podzieloną płatnością należy pamiętać o podaniu określonych danych z faktury.

Solidarna odpowiedzialność dłużników

W sytuacji, w której nabywca dokona płatności poprzez split payment na rzecz podmiotu innego niż wskazany na fakturze, ponosi wraz z otrzymującym płatność solidarną odpowiedzialność.