Podatek z faktur za media

Często, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego jest ściśle związany  ze szczególnymi zasadami odliczania podatku. Przykładem takim dotyczącym w zasadzie wszystkich podatników są faktury VAT za media. Media według prawa to dostawa energii, ciepłownictwo, dostawa gazu, telekomunikacja, wodociągi, ścieki oraz gospodarka odpadowa.

Ustawodawca powyższe  czynności zawarł w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT i określił tam, że szczególny moment powstania  obowiązku podatkowego powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Analogicznie, do tego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia podatku za usługi, o których mowa na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.