Wsparcie finansowe dla chcących założyć firmę - POKL 6.2

W ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą  (ale także spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe. O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie pierwszego roku przed złożeniem wniosku o wsparcie w ramach projektu działanie 6.2.

Proces przyznawania dotacji wygląda następująco:

  1. Rekrutacja – można do niej przystąpić wypełniając formularz dostępny na stronie instytucji, która realizuje zadania w ramach działania 6.2 POKL. Innym sposobem wzięcia udziału w rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.
  2. Udział w szkoleniu. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia  istotne dla przyszłych przedsiębiorców. W ramach szkolenia uczestnicy uczą się m.in. pisania biznesplanu oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
  3. Złożenie dokumentów o dofinansowanie. Procedura składania wniosku może mieć dwojaki przebieg.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy składają biznesplany, nie mając jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej. Komisja Oceny Projektów wyłania najlepsze biznesplany, a ich autorom przyznaje dofinansowanie. Środki finansowe otrzymają po zarejestrowaniu działalności i złożeniu „Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji”.
    • Przystępując do szkolenia lub w czasie jego trwania uczestnicy rejestrują działalność gospodarczą i tuż po jego zakończeniu składają „Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji” wraz z załącznikami : biznesplanem oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie rejestracji działalności. Komisja Oceny Projektów na podstawie oceny wniosków oraz biznesplanów wyłania przedsiębiorców, którzy otrzymają dofinansowanie.
  4. Podpisanie umowy. Przyznanie dofinansowania kończy się podpisaniem „Umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości”. Zanim jednak do tego dojdzie, osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna, jeżeli posiada współmałżonka, złożyć jego pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Wymagane jest także złożenie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Ma on formę aktu notarialnego zawierającego zapis o poddaniu się egzekucji przez dłużnika zgodnie z art. 777 kpc oraz dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej