Deklaracje - ZUSDRA - Fundusz Pracy

  • Z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy zwolnione są osoby, które ukończyły 55 rok życia (kobiety) i 60 (mężczyźni).