Zakres obowiązków pracownika

Zgodnie z art. 100 K. p., pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie powierzona pracę, jak również stosować się do poleceń przełożonego, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Powinien on także przestrzegać obowiązujego w zakładzie pracy regulaminu, czasu pracy, przepisów BHP i PP oraz zasad współżycia społecznego.

Pracownik obowiązany jest także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody. Jednakże należy pamiętać, że wyciąganie konsekwencji z tytułu naruszenia tajemnicy, w sytuacji, gdy pracodawca nie określił w regulaminie pracy jej zakresu, jest sprzeczne z art. 94 pkt 1 K. p. oraz z zasadami współżycia społecznego, o czym mówi art. 8 K. p.

Podkreślić należy, że prawo pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku przekazania pracownikowi zakresu obowiązków w formie pisemnej. Zakres zadań może być określony nie tylko w formie pisemnej, ale również w drodze poleceń ustnych, wydawanych przez pracodawcę. Ważne, by mieściły się w zakresie ustalonym w umowie.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej