CRM - dostęp

System umożliwia regulowanie dostępu do obiektów takich jak terminy, kontrahenci, historia kontaktu poprzez przypisanie do użytkownika oraz ustawienie pola dostęp na jedną z wartości:

  • publiczny - każdy z użytkowników dodanych w ramach jednej firmy ma dostęp do obiektu (widzi go na wszelkiego rodzaju listach)
  • prywatny - tylko autor obiektu ma dostęp do danych obiektu
  • Powyższe ograniczenia nie obowiązują konta administratora (głównego konta), z którego ma się dostęp do wszystkich danych, a także możliwa jest zmiana właściciela obiektu.