CRM - konta użytkowników

Moduł Konta użytkowników pozwala na zakładanie dodatkowych kont w ramach jednej firmy, dodatkowo umożliwia:

 • Kontrolowanie aktywności użytkowników w systemie
 • Rejestrowanie takich czynności jak:
  • wystawianie dokumentów
  • modyfikowanie dokumentów
  • zmiana ustawień
  • drukowanie dokumentów
  • usuwanie dokumentów
 • Ustawianie uprawnień użytkownika