Deklaracje - VAT7 - zwrot podatku - termin 25 dni

25 dni – Termin przyspieszony zwrotu podatku VAT. Urząd Skarbowy jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celnego i zostały przez podatnika zapłacone
  • importu towarów rozliczanego w deklaracji w ramach procedury uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji