Deklaracje - ZUSDRA - data wpłatwy składek

  • W przypadku przekroczenia terminu płatności do należnej kwoty naliczone zostaną odsetki podatkowe