Deklaracje - ZUS DRA - Fundusz Pracy - ulga dla nowych firm

  • Opcję należy zaznaczyć w przypadku gdy przedsiębiorca posiada przychody z innych źródeł i łączna podstawa wymiaru składek przekracza minimalne wynagrodzenie.
  • Z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy zwolnione są osoby, które ukończyły 55 rok życia (kobiety) i 60 (mężczyźni).