Deklaracje - ZUSDRA - identyfikator ubezpieczonego

  • Identyfikator z jakim został zgłoszony właściciel firmy do ubezpieczeń (z deklaracji zgłoszeniowej do ZUS).
  • Identyfikator potrzebny jest do ewentualnych załączników RZA lub RCA. Załączniki te występują wyłącznie jeśli firma zatrudnia pracowników lub osoby na umowę zlecenie/dzieło.