Deklaracje - ZUSDRA - Ubezpieczenie zdrowotne

  • Przedsiębiorca, który prowadzi kilka pozarolniczych działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdej z nich. Przykładowo przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej lub innej działalności gospodarczej.