Duplikaty faktur

W sytuacji, gdy egzemplarz faktury lub faktury korygującej, w którego posiadaniu był nabywca ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Żadne przepisy nie regulują formy wyrażenia wniosku o wystawienie duplikatu. Może być to zarówno prośba pisemna jak i ustna.

Faktura i faktura korygująca, oprócz niezbędnych elementów przewidzianych dla tych dokumentów, musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego wystawienia.

Ważne!
Wystawienie duplikatu faktury oznacza w praktyce ponowne wystawienie faktury, zgodnej z danymi zawartymi na kopii faktury lub faktury korygującej, uzupełnionej o dopisek "DUPLIKAT" i datę jego wystawienia.

Do końca roku 2012 duplikat faktury i faktury korygującej wystawiało się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymywał nabywca, a kopię zatrzymywał sprzedawca. W przypadku faktur i faktur korygujących wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej duplikat faktury i faktury korygującej sprzedawca przesyłał nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Natomiast po zmianach, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie faktur nie określa liczby egzemplarzy duplikatów.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej