Ewidencje - automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych

  • W większości przypadków ta opcja powinna być włączona. Można ją wyłączyć gdy sami chcemy księgować odpisy amortyzacyjne lub gdy środek trwały został nabyty z dotacji, która nie pozwala na księgowanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków.