Ewidencje - protokoły likwidacji - księgowanie reszty umorzenia

  • Tak – Reszta odpisów amortyzacyjnych w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, zostanie zaksięgowana do KPiR. Wybieramy "TAK" jeśli np: nastąpiła kradzież środka trwałego -musi być on objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, nastąpiło przekazanie na cel prywatny i następnie w tym samym miesiącu jego sprzedaż, gdy uległ zniszczeniu powstałym w sposób niezawiniony przez podatnika.
  • Nie – Reszta odpisów amortyzacyjnych w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych nie zostanie zaksięgowana do kosztów w KPiR. Wybieramy "NIE" jeśli np. następuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego, albo przekazanie na cele prywatne.

Więcej informacji na ten temat w artykule: Kiedy likwidacja środka trwałego nie umorzonego może być kosztem