Ewidencje - Rejestr VAT - Zakup związany ze sprzedażą mieszaną - Okres korekty

Należy dodatkowo wybrać przez jaki czas ma być dokonywana korekta VAT. Wszystkie wprowadzane wydatki dotyczące tego samego środka trwałego lub WNiP należy zsumować:

  • jeżeli ich łączna wartość netto nie przekracza 15 tys. to okres korekty wynosi 1 rok,
  • jeżeli ich łączna wartość netto przekracza 15 tys. i nie jest to nieruchomość - okres korekty wynosi 5 lat,
  • jeżeli ich łączna wartość netto przekracza 15 tys. i jest to nieruchomość - okres korekty wynosi 10 lat.