Faktury - data przyjęcia potwierdzenia korekty

  • Fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania księguje się do rejestru sprzedaży VAT po dacie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury od nabywcy.
  • Korekty "in plus" należy rozpatrywać indywidualnie. W terminie wprowadzonym w polu "data potwierdzenia" zapis trafi do rejestru sprzedaży VAT.