Faktury - duplikat

  • W przypadku gdy nasz kontrahent zgubi od nas fakturę, należy przekazać mu duplikat