Faktury - format daty sprzedaży

  • W przypadku usług o charakterze ciągłym, na wydruku faktury można stosować format miesięczny daty sprzedaży (rok-miesiąc).