Faktury - format daty sprzedaży

    System umożliwia wybór odpowiedniego formatu daty sprzedaży:
  • format miesięczny (data sprzedaży na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego),
  • format dzienny (konkretna data sprzedaży - wykonania usługi lub dostawy towaru lub otrzymania zapłaty w zależności co nastąpiło jako pierwsze).