Faktury - inne przychody - numer dokumentu

  • Przy księgowaniu miesięcznego utargu z ewidencji sprzedaży lub z kasy fiskalnej należy wprowadzić numer pokrywający się z miesiącem 3 = marzec.