Faktury - podpis elektroniczny

 • Odcisk SHA1 podpisu można znaleźć przy pomocy oprogramowania dostarczonego razem z zestawem do podpisu. Odcisk jest zapamiętywany i nie trzeba go wpisywać za każdym razem. Przykładowy odcisk SHA1 może wyglądać tak:
  65 25 11 44 ea e3 a0 ff 34 66 32 11 22 65 66 21 12 56 45 11
 • W przypadku gdy mimo że odcisk jest poprawny system zwraca błąd o niepoprawnym odcisku, należy spróbować zresetować komputer lub ponownie zainstalować oprogramowanie dostarczone razem z zestawem do podpisu. Jeśli to nie pomoże należy spróbować podpisać dowolny plik przy użyciu darmowej aplikacji Protektor. Po podpisaniu w Protektorze należy ponownie spróbować podpisać fakturę w wfirmie.
 • Faktury są podpisywane przy użyciu appletu Java, udostępnionego przez stowarzyszenie PEMI.
 • Do poprawnego działania konieczne jest środowisko uruchomieniowe Java w wersji co najmniej 6 oraz system operacyjny Windows.
 • Obecnie w naszym systemie podpisywać można tylko zwykłe faktury VAT.
 • Podpisana faktura (podpis w formacie XAdES i czytelna wersja w formacie PDF) będzie automatycznie dołączana przy wysyłce faktury do kontrahenta.
 • Pod adresem http://wFirma.pl/efaktura znajduje się generator czytelnej wersji faktury na podstawie pliku XML XAdES w naszym formacie.
 • Sam dokument faktury elektronicznej zapisany jest w formacie XML, którego definicję można znaleźć tutaj.
 • Faktury elektroniczne można wysyłać tylko tym kontrahentom, którzy wyrazili na to zgodę. Dla celów archiwizacyjnych i księgowych tego rodzaju dokument należy przechowywać w takiej samej formie, w jakiej został on wystawiony (w postaci pliku XML XAdES).
 • Faktury elektroniczne wystawiane są w jednym egzemplarzu (nie ma oryginału i kopii).
 • Podpis faktury można zweryfikować przy pomocy darmowej aplikacji Protektor.