Faktury - stan realizacji zamówienia

  • Zamówienie dla którego wystawiono fakturę VAT lub fakturę końcową oznaczane jest jako zrealizowane.
  • Zamówienie dla którego wystawiono tylko fakturę zaliczkową oznaczone jest jako zamówienie w trakcie realizacji.