Faktury - schemat księgowy

  • Zwykły - przy tym schemacie faktury są księgowane do rejestru sprzedaży VAT po dacie wystawienia i KPiR po dacie sprzedaży. Wyjątkiem jest metoda płatności za pobraniem, gdzie VAT jest rozliczany kasowo na podstawie daty zapłaty.
  • Faktura za usługi budowlane lub transportowe - w przypadku tego schematu faktury są księgowane do KPiR po dacie sprzedaży.
    Do rejestru sprzedaży VAT trafiają w momencie wpłynięcia płatności (całości lub części), nie później niż 30 dni po dacie sprzedaży. Nieopłacone faktury system automatycznie księguje w terminie 30 dni. Jeśli przed upływem limitu 30 dni wpłynie płatność, są one przeksięgowane na datę zapłaty.
  • Faktura za opinię biegłego sądowego - tego rodzaju faktury są księgowane tylko do rejestru VAT.
  • Stała obsługa prawna - obowiązek podatkowy powstaje w dacie: otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.