Faktury - schemat księgowy

  • Zwykły - przy tym schemacie faktury są księgowane do rejestru sprzedaży VAT po dacie wystawienia i KPiR po dacie sprzedaży. Wyjątkiem jest metoda płatności za pobraniem, gdzie VAT jest rozliczany kasowo na podstawie daty zapłaty.
  • Faktura za usługi budowlane lub transportowe - w przypadku tego schematu faktury są księgowane do KPiR po dacie sprzedaży.
    Do rejestru sprzedaży VAT trafiają w momencie wpłynięcia płatności (całości lub części), nie później niż 30 dni po dacie sprzedaży. Nieopłacone faktury system automatycznie księguje w terminie 30 dni. Jeśli przed upływem limitu 30 dni wpłynie płatność, są one przeksięgowane na datę zapłaty.
  • Faktura za opinię biegłego sądowego - tego rodzaju faktury są księgowane tylko do rejestru VAT.
  • Stała obsługa prawna - obowiązek podatkowy powstaje w dacie: otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jak wykonać przelew do ZUS po utworzeniu jednego konta
Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w sposobie opłacania składek ZUS. Zmiany dotyczą wprowadzenia indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak od nowego roku prawidłowo wykonywać przelew do ZUS!
Czytaj dalej
Terminy wdrożenia JPK
Prowadząc jednoosobową działalność, jestem zobligowana do generowania JPK. Jakie terminy wdrożenia JPK mnie obowiązują?
Czytaj dalej
Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej