Faktury - schemat księgowy faktur marża

  • Zwykły - faktury są księgowane do ewidencji przychodów w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto
  • Komis - przy sprzedaży komisowej faktury księgowane są do ewidencji przychodów tylko w kwocie marży netto