Faktury - waluta

  • Po wyborze waluty obcej pojawia się kurs, który pomaga w przewalutowaniu pozycji na fakturze. Wartość podanego kursu ma charakter poglądowy i nie wpływa na poprawność księgowania faktury ani na jej wydruk.
  • Na wydruku faktury pojawia się automatycznie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia lub sprzedaży (w zależności od zastosowanych dat oraz od rodzaju transakcji), a nie ten wprowadzony ręcznie.