Faktury - zamówienie - nievatowiec

  • Zamówienia w naszym systemie są zwykłymi fakturami pro forma.
  • Zamówienia (faktury pro forma) nie są dokumentami księgowymi.
    Nie trafiają zatem do rejestru VAT i księgi przychodów i rozchodów.
  • Na podstawie zamówienia mozna wystawić fakturę (bez VAT).