Import transakcji Raiffeisen

Import transakcji z banku Raiffeisen

Format danych akceptowany przez mechanizm importu:

 • separator danych ; (średnik)
 • strona kodowa utf8
 • separator dziesiętny , (przecinek)
 • format daty rrrr-mm-dd
 • separator daty - (myślnik)
 • pola tekstowe w cudzysłowach tak
 • nazwy pól w nagłówku tak

kolejność pól:

 1. Data księgowania
 2. Szczegóły transakcji
 3. Kwota
 4. Nazwa kontrahenta