Jednostka

  • Jednostka - jednostka definiowana, przeliczana w stosunku do jednostek odniesienia. Można ją wybrać z rozwijanych opcji Szukaj w katalogu lub Dodaj jednostkę (należy określić nazwę i kod jednostki). Jednostki wyszukiwane w katalogu posiadają kody wg UN/CEFACT.