Jednostka odniesienia

  • Jednostka odniesienia - jednostka, do której odnosi się jednostka definiowana. W kolejnych pozycjach zawsze powinna odnosić się do jednostek zdefiniowanych.

    Np.

    1. kilogram = jednostka podstawowa
    2. sztuka = 5 kilogramów
    3. opakowanie = 2 sztuki