Kadry - autorskie koszty uzyskania przychodów - koszty innych zleceniodawcow - data

  • Kwota kosztów będzie miała zastosowanie dla rachunków z wypłaconych po podanej dacie wypłaty (włącznie) w tym samym roku.