Kadry - data księgowania ZUS-u za wynagrodzenia w części pracodawcy (umowa o pracę)

  • W przypadku terminowej wypłaty wynagrodzenia pracowników (do 10. nasŧępnego miesiąca), księgowane jest ono w kwocie brutto w miesiącu którego dotyczy. Składki płacone w części płatnika są kosztem w miesiącu, którego dotyczą jeśli dodatkowo zostały zapłacone do 15 następnego miesiąca.
  • W przypadku nie dotrzymania tych terminów wynagrodzenie i składki są księgowane w dacie rzeczywistej zapłaty.