Kadry - umowa o pracę - koszty uzyskania przychodu

  • Podwyższone koszty można stosować w przypadku gdy miejsce pracy jest położone poza miejscowością zamieszkania pracownika.