Kadry - ewidencja czasu pracy - godziny pracy

Σ Suma godzin rzeczywiście przepracowanych w danym dniu (łącznie z nadgodzinami)
Nocne Łączna suma godzin przepracowanych w nocy w danym dniu (dodatek 20% stawki godzinowej wynikający z minimalnego wynagrodzenia).
Nad. pł. Zwykłe nadgodziny płatne +50%
Nad. pł.n. Nadgodziny płatne +100% za prace w nocy lub trudnych warunkach.
Nad. wol. Godziny nadliczbowe zamienione na wolne w innym terminie.
Potrącane Nieobecności do potrącenia z płacy
Rozliczane Nieobecności do zbilansowania z godzinami nadliczbowymi w innym okresie.

Pracownik przepracował w danym dniu łącznie 12 godzin, z czego 2 godziny przypadły na pracę w nocy. W tych 12 godzinach 4 godziny były nadliczbowe. Dwie z godzin nadliczbowych wypadły w nocy, więc pracownikowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 100% stawki godzinowej i 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za godziny nocne. Za dwie godziny nadliczbowe przypadające w dzień, pracownikowi przysługuje dodatkowo 50% stawki godzinowej.Pracownik przepracował w danym dniu 12 godzin, z czego 4 godziny to godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na godziny wolne w innym terminie.Pracownik zamiast przepracować 8 godzin, przepracował tylko 4 godziny. 2 godziny zostaną mu potrącone z pensji, natomiast 2 kolejne zostaną zbilansowane z godzinami nadliczbowymi w innym terminie.