Kadry - identyfikator ZUS pracownika

  • Identyfikator zostanie użyty w ewentualnych deklaracjach imiennych ZUS RCA czy ZUS RSA.
  • Należy wpisać identyfikator, który znalazł się na deklaracji zgłoszenia do ubezpieczeń ZUA danego ubezpieczonego.