Kadry - umowa zlecenia - zwolnienie z FGŚP

Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składki na FGŚP z świadczeń które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Zwolnienie z tego obowiązku występuje gdy:

  • Zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.