Dodawanie jednostki - kod

  • Kod - uniwersalny kod jednostki w przypadku dodania przez użytkownika własnej jednostki, która nie została zdefiniowana w katalogu kodów wg UN/CEFACT.
    Zobacz więcej