Korekty

Korekta sprzedaży jest poprawą pierwotnego dokumentu sprzedaży. Wybierając fakturę, którą chcemy korygować program automatycznie przenosi z niej odpowiednie dane potrzebne do wystawienia korekty. Należy uzupełnić prawidłową kwotę, a program sam wyliczy różnicę i uwzględni na korekcie nadpłatę bądź niedopłatę.
Korektę sprzedaży uwzględnia się w miesiącu, w którym mamy potwierdzenie jej dostarczenia do odbiorcy. Dlatego ważne jest aby przy wystawianiu korekty prawidłowo uzupełnić pozycję Data potwierdzenia.

Wystawianie faktury korygującej