Księgowanie - automatyczne generowanie wpisów

 • Wpisy do KPiR i rejestrów generowane są m.in. podczas takich czynności jak:
  • wystawianie faktur,
  • księgowanie wydatków,
  • dodawanie środków trwałych,
  • likwidowanie środków trwałych,
  • sprzedaż środka trwałego,
  • uzupełnianie ewidencji przebiegu pojazdu,
  • dodawanie remanentu.
 • Przy modyfikacji i usuwaniu faktur itp. wpisy automatycznie się aktualizują.
 • Istnieje możliwość wstawiania, modyfikowania, powielania i usuwania własnych wpisów bezpośrednio do KPiR i rejestrów VAT.