Księgowanie - data wystawienia faktury

  • Zakupy są księgowane do KPiR po dacie wystawienia dokumentu.
  • Wyjątkiem są zakupy środków trwałych i ulepszenia, które są amortyzowane oraz wydatki związane z pojazdem osobowym niefirmowym, którego wydatki są rozliczane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.