Księgowanie - rejestr VAT - Import towarów

  • Nabycie towarów od kontrahenta prowadzącego działalność poza terytorium naszego kraju, poza terytorium Unii Europejskiej.
  • Jest to uproszczona procedura importu na podstawie art. 33a ustawy o VAT.