Księgowanie - VAT rozlicza nabywca

  • Opcję należy użyć w przypadku gdy podatek VAT jest rozliczany przez nabywcę. Ma to miejsce dla transakcji zakupu złomu, czy odpadów z tworzyw sztucznych. Sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturach w tego rodzaju transakcjach. Nabywca stosuje stawkę właściwą dla tego towaru.
  • Wydatek zostanie zaksięgowany w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów.