Księgowanie zakupów

Księgowanie zakupów odbywa się w zakładce Księgowanie » Wydatki poprzez opcję Dodaj wydatek.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami programu i klasyfikować koszty zgodnie z jego podpowiedziami.

Księgowanie wydatków wg propozycji programu


Program automatycznie przenosi zaksięgowane wydatki do Ewidencji.

Jeśli na fakturze występują dwa rodzaje wydatków (np. zakup towarów handlowych i usługa transportowa) , pozycje te rozdzielamy na dwa oddzielne księgowania.

Dla podatników, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany

Nie uwzględnia się kosztów przy obliczaniu podatku zryczałtowanego. Zatem księgowanie zakupów jest istotne tylko do celów wyliczania podatku Vat.

Zobacz też: Zakupy z zagranicy , Zakup wyposażenia , Zakup środkówtrwałych .