Księguj paragony

  • Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne ujmowanie paragonów fiskalnych i niefiskalnych w ewidencjach księgowych.