Leasing operacyjny i kapitałowy

LEASING OPERACYJNY :

Środek trwały w trakcie umowy leasingu operacyjnego stanowi własność finansującego i to on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych, zaliczając je w swoje Kup ( koszty uzyskania przychodów). Do przychodów zalicza  także wartość całej raty czynszu. Natomiast korzystający  całość rat czynszu leasingowego zalicza w koszty. Po zakończeniu umowy strony mają trzy możliwości : odsprzedaż osobie trzeciej, sprzedaż korzystającemu i przedłużenie umowy.

 

LEASING KAPITAŁOWY ( FINANSOWY):

Charakterystyczną cechą leasingu finansowego jest fakt, że przez cały okres trwania umowy leasingu, przedmiot umowy traktowany jest jako własność korzystającego, czyli leasingobiorcy. Amortyzacji takiego środka trwałego dokonuje korzystający, natomiast leasingodawca wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierające kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Korzystający   w koszty zalicza comiesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty dotyczącą jedynie odsetek.

 

Leasing operacyjny pozwala leasingobiorcy zaliczać w koszty następujące opłaty:

l  opłatę wstępną ,

l  miesięczne czynsze leasingowe

l  prowizję

l  koszty ubezpieczenia wynajmowanego przedmiotu leasingu

 

Leasing kapitałowy ( finansowy) pozwala leasingobiorcy  zaliczać w koszty następujące opłaty :

l  amortyzację przedmiotu leasingu

l  część odsetkową czynszów leasingowych

l  prowizję

l  koszty ubezpieczenia wynajmowanego przedmiotu leasingu

 

 

Reasumując, leasing operacyjny ze względu na korzystne skutki podatkowe jakie rodzi u korzystającego , jest formą leasingu najbardziej pożądaną przez klientów firm leasingowych.