Oferty - automatyczna wysyłka

  • Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, oferta zostanie wstawiona do kolejki wysyłki.
  • Wysyłka obejmuje tylko te oferty, które nie zostały wysłane wcześniej ręcznie.