Praca z tabelami

Każda tabela składa się z poziomych wierszy i pionowych kolumn. Pierwszy wiersz na szarym tle stanowi nagłówki do kolumn. Wiersz składa się z pozycji, których nazwę wskazują nagłówki kolumn (rys.1)

rys.1

W pierwszej kolumnie w nagłówku, znajduje się ikonka, która zaznacza, odznacza i przerzuca zaznaczenie wierszy w tabeli (rys.2)

rys.2

We wspomnianej wyżej kolumnie znajdują się okienka, które zaznaczają dany wiersz (rys.3). Wiersz zaznacza się  w celu wykonania na nim poleceń znajdujących się nad tabelą.

rys.3

W przypadku gdy użytkownik nie wybierze żadnego wiersza, a naciśnie na ikonkę w nagłówku, zostaną zaznaczone wszystkie wiersze (rys.4). W odwrotną stronę również to działa.

rys.4

W przypadku gdy użytkownik zaznaczy wiersz bądź kilka wierszy, kliknięcie na ikonkę w nagłówku spowoduje zaznaczenie wszystkich wierszy poza tymi odhaczonymi wcześniej.

Tabelę można sortować klikając na nagłówki kolumn. W nagłówku kolumny, która jest sortowana pojawia się zielona strzałka. Strzałka na dół oznacza sortowanie rosnące (od A do Z), a strzałka do góry oznacza sortowanie malejące (od Z do A) (rys.5).

rys.5

W prawym górnym rogu nad większością tabel znajdują się ikonki (rys.6)

rys.6

rys.9

rys.10


Klikając prawym przyciskiem myszy na konkretny wiersz pojawia się okno dialogowe z możliwymi do wykonania poleceniami na obiekcie (rys.11)

rys.11

Klikając lewym przyciskiem myszy na konkretną pozycję w wierszu koloru niebieskiego pojawiaja się okno ze szczegółowymi informacjami na jej temat. Okno dialogowe składa się z zakładek segregujących te informacje oraz możliwych do wykonania poleceń (rys.12)

rys.12

Przedostatnia kolumna pokazuje etykiety lub notatki jeśli zostały przypisane do obiektu (rys.13). Zobacz: Dodawanienotatki do wiersza, Zarządzanie etykietami

rys.13


Ostatnia kolumna oznacza aktywność obiektu. Klikając na kropkę pojawia się okno dialogowe pokazujące wykonane na obiekcie operacje, autora operacji oraz datę wykonania (rys.14)

rys.14

Zobacz: Poruszanie się po tabeli, Filtrowanie danych w tabeli