Prowadzenie magazynu

Program oferuje narzędzia do prowadzenia uproszczonej wersji magazynu, zwane katalogiem produktów.

Produkty można bezpośrednio dodawać i modyfikować w zakładce Sprzedaż » Katalog produktów.

Ponadto są one automatycznie dodawane do katalogu z nazwą, ilością i ceną jednostkową, którą wprowadzimy przy użyciu zakładki Pozycje, księgując zakup towarów bądź wystawiając dokument sprzedaży.


Wybór produktu z katalogu przy księgowaniu zakupu towarów

Stan magazynowy zwiększa się przy księgowaniu zakupu towarów lub zmniejsza się przy wystawianiu faktur sprzedaży, warunkiem jest użycie zakładki Pozycje. Stan magazynowy jest  stale aktualizowany przy dodawaniu, modyfikowaniu,  usuwaniu faktur również korekt.